Beeldtaal als ontmoetingspunt
Iedereen van harte welkom en speciaal de makers en de initiatiefnemers van deze expositie.


Met name dank aan:
Shafiq Omar en  Willem Jan Renders, Manager Public Programs, die het mogelijk hebben gemaakt om in dit prachtige museum te exposeren.

Wat is het unieke, het briljante van dit project?
Volwassenen met verf laten werken is op zich al een prestatie.
Bijna iedereen  is immers opgevoed en grootgebracht onder de dictatuur van het nut.
Zinvol bezig zijn is vooral nuttig bezig zijn,
is vooral economisch verantwoord en intellectueel kenmerkend bezig zijn.

Met andere WOORDEN,
met woorden oogst je in deze prestatiemaatschappij de meeste waardering.
Waarden die waardering uitstralen voor materiele en/of intellectuele prestaties.
De hele maatschappij is gek op winnaars.
Winnaars tegen wil en dank
Winnaars tegen elke prijs.
Om bij de winnaars te kunnen behoren word je geacht je gevoel thuis te laten.
De werkelijke armoede in de wereld bestaat uit de onderwaardering van het menselijke contact.

Beeldend bezig zijn is je uitdrukken in beelden.
Zo doende!
Meer is het niet.
Zo doende  geef je tegelijk inzicht in je persoon:
jouw handschrift in lijnen van verf
de keuze van vorm en kleur,
alles legt iets bloot van wat je beweegt,
je fantasie,
je kijk op de wereld,
je emotie.
Zonder  al te veel te psychologiseren: tekenen en schilderen, maar ook beeldhouwen en muziek maken,
zijn communicatievormen die directer dan de verbale taal, onze ziel  blootleggen.
Iets loslaten over jezelf.

De beeldtaal die we in zijn eenvoudigste vorm meekregen in onze vroegste jeugd is opmerkelijk helder,
duidelijk,
vitaal
en universeel!
Fantasie en beweging
in vorm en kleur
sluiten, in onze meest primitieve beeldtaal
nauwer aan  bij ons gevoel.
Dat laten deze schilderijen zien: uitgesproken zeggingskracht,
ontstaan in onderlinge ontmoeting.
Kijk rond en ontmoet elkaar!!

Yvonne Visser


De gekleurde werken van Tilburg

De gekleurde werken van Eindhoven


Zwart wit werken 1


Zwart wit werken 2


Zwart wit werken 3


De Aboriginal Kunst als inspiratiebron

Met de Aboriginals worden de eerste menselijke bewoners van het Australische continent en hun afstammelingen aangeduid. Het woord Aborigines stamt van het Latijnse ab origine hetgeen van oorsprong betekent, dus de oorspronkelijke bewoners.
Volgens de theorieën zijn de Aborigines daar ongeveer 50.000 jaar geleden aangekomen vanuit Zuidoost-Azië (net zoals de Indianen in Amerika).

Omstreeks 1972 ontstond Aboriginal art, een commerciële mengvorm van westerse schilderkunst, Aboriginalsymbolen en etnografie.
De symbolen van de Aborigine worden door hen gezien als communicatiemiddel. Deze worden ook tegenwoordig nog door hen op deze wijze gebruikt, vooral bij initiatieriten. Hierbij spelen kunst, dans en muziek een gezamenlijke rol. De stammen bezitten een rijke orale traditie.
Aboriginalkunst komt voort uit een vijftigduizend jaar oude traditie. Vanaf het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw krijgen Aboriginalkunstenaars voor het eerst toegang tot westerse materialen zoals doek en acrylverf. Sindsdien is Aboriginalkunst sterk ontwikkeld.

Het "AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst" is een Nederlands museum aan de Oudegracht in Utrecht, geheel gewijd aan kunstwerken van Aboriginals.